Trang Đầu » Chủ đề

Mồ mả lăng tẩm


[7/10/2018]

Phạm Đình Trọng
1. Ngôi mộ nhỏ góc vườn quê của nhà vua hiển hách và nấm mồ đất giữa rừng vắng của vị tướng lẫm liệt
Ngô Quyền dựng cọc Bạch Đằng đánh tan quân Nam Hán năm 938 chấm dứt gần ngàn năm ách nô lệ phương Bắc đè lên thân phận người Việt, trói vào số phận nước Việt. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã dựng lên nền độc lập bền vững cho nhà nước Nam Việt. Ngô Quyền trị vì trên ngôi Vua …