Trang Đầu » Chủ đề

Môi sinh


[2/10/2019]

Ái Mỹ

Sau khi cho công bố loạt bài điều tra về tập đoàn Sun Group gây chấn động dư luận trên tờ báo do mình chịu trách nhiệm cao nhất, Tổng Biên tập báo Phụ Nữ TPHCM – Lê Huyền Ái Mỹ khảng khái: Quyền lực đang thuộc về… “ông trời”, còn thói “vâng lời” lại thuộc về những kẻ hạ giới.
Lê Thiếu Nhơn

Ngày 24/9/2019, trước kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 74, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo trên toàn …