Trang Đầu » Chủ đề

Món nợ khổng lồ từ ODA


[5/09/2018]

Phạm Chí Dũng

Ở một số nước văn minh tiên tiến, mỗi khi gặp một con bệnh hiểm nghèo mà thầy thuộc đã hết cách, thì bệnh viện có thể cùng gia đình thương lượng để tìm một giải pháp hết sức nhân đạo cho con bệnh khỏi đau đớn, đó là rút ống thở. Không biết trên bình diện kinh tế chính trị xã hội học thì thể chế CS ở Việt Nam đã là một con bệnh thập tử nhất sinh hay chưa. Rất mong các Bác sĩ giỏi …