Trang Đầu » Chủ đề

nạn buôn người


[13/03/2019]

12/03/2019

Tư liệu- Cảnh sát bắt giữ di dân lậu tại trại di dân ở Calais, ngày 21/2/2019. (Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)
Ba tổ chức chuyên nghiên cứu về nạn nô lệ mới tại Châu Âu mà nạn nhân là trẻ em Việt Nam bị buôn sang Anh lao động, cảnh báo tệ nạn này đang gia tăng và tình cảnh những ‘trẻ nô lệ’ người Việt đang hết sức bi đát bởi vì thay vì hợp tác với nhau để bảo vệ các nạn nhân, chính quyền của nhiều …