Trang Đầu » Chủ đề

Ng̉ô Đình Diệm


[20/05/2019]

Võ Văn Quản

Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh đều được cho là những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong định hình lịch sử Việt Nam hiện đại. Song qua phân tích, tác giả bài viết không nhận thấy được tầm ảnh hưởng đó trong các chính sách mà họ đưa ra. Ảnh: Không rõ nguồn.
“Không thể viết lịch sử bằng định kiến.
Cả hai phía của câu chuyện đều cần phải được xét đến,
ngay cả khi chỉ có một phía mà thôi’
John Betjeman, Tình đầu – …