Category Archives: Ngân sách quốc gia

Bí mật nào khiến ngân sách quý 1/2019 ‘có thặng dư’?

Phạm Chí Dũng Từ năm tài khóa 2016, Chính phủ và Bộ Tài chính đã quyết định “ém” mà không đưa phần chi trả nợ gốc vào mục bội chi ngân sách, cố ép tỷ lệ bội chi/GDP giảm xuống … Continue reading

Posted in Ngân sách quốc gia | Leave a comment

Ngân sách 2019 có ‘thu cùng diệt tận’ được như dự toán?

Phạm Chí Dũng Một cách cầm chắc như niềm tin vào chủ nghĩa xã hội của ‘Tổng Chủ’ Nguyễn Phú Trọng không suy xuyển và ‘đất nước ta có bao giờ được như thế này không’ của cùng tác giả, … Continue reading

Posted in Ngân sách quốc gia | Leave a comment

“Ngưỡng” của quốc gia

Mai Quốc Ân “Ngưỡng” nợ công được công bố đưa vào Luật quản lý nợ công vào giữa tháng 12/2018. Nợ công hiện nay đã ở mức rất cao, gần 35 triệu đồng/người, từ ông già sắp xuống lỗ đến … Continue reading

Posted in Ngân sách quốc gia | Leave a comment