Trang Đầu » Chủ đề

ngập úng


[7/12/2018]

TS Tô Văn Trường
Chuyên gia độc lập Tài nguyên nước và môi trường

Tôi nhận được thư mời của Tổng biên tập báo Tiền phong Lê Xuân Sơn tham dự hội thảo về chống ngập thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng thứ tư 5/12/2018 tại hội trường Thành ủy TP.HCM với vai trò một diễn giả, chuyên gia.
Do đang trong thời gian điều trị bị ngã cầu thang, tôi rất tiếc không thể tham dự được nhưng đã viết bài: “Nhìn lại bài toán chống ngập …