Trang Đầu » Chủ đề

Ngày Phụ nữ quốc tế


[8/03/2019]

Từ Thức

Trần Thị Nga
Ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ nữ. Cuộc đấu tranh cho quyền phụ nữ, cho nam nữ bình quyền vẫn còn đầy chông gai ở thế kỷ 21.
Ngay cả ở những nước Tây Phương, trừ vài nước Bắc Âu, phụ nữ vẫn còn phải tranh đấu hàng ngày chống bất công : lương thấp hơn đàn ông, rất ít hiện diện trong các chức vụ lãnh đạo, trên mọi địa hạt, từ chính trị tới kinh tế.
Cuộc tranh đấu cho nữ quyền còn rụt …