Trang Đầu » Chủ đề

nghiệp đoàn độc lập


[5/04/2019]

Kiều Phong

Nhu cầu thành lập nghiệp đoàn trong mỗi ngành lao động đã không thể tránh khỏi ở Việt Nam. Mọi ngành nghề giờ đây càng ngày càng nhạy cảm, càng ngày càng xảy ra nhiều tai vạ và người lao động bắt đầu nghĩ đến nghiệp đoàn như mảnh khiên để bảo vệ cho mình. Trong khi chờ mở cửa luật nghiệp đoàn, giải pháp thay thế được đưa ra là “Nhóm tương trợ” với đầy đủ tính năng tương tự.

Nhóm tương trợ
Lợi thế của Nhóm tương trợ.Tại thời …


[14/11/2018]

Minh Châu
Với tỉ lệ 96,7% đại biểu tán thành, chiều 12-11 Quốc hội đã chính thức thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Hy vọng năm 2019 câu chuyện EVFTA [Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU] sẽ thành hiện thực như CPTPP. Tuy đó là hai đòn bẩy thương mại quan trọng nhất đối với Việt Nam, nhưng xét cho cùng, nếu không cải cách thể chế để phát huy nội lực, thì trông chờ vào các nước …