Trang Đầu » Chủ đề

nghiệp đoàn độc lập


[14/11/2018]

Minh Châu
Với tỉ lệ 96,7% đại biểu tán thành, chiều 12-11 Quốc hội đã chính thức thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Hy vọng năm 2019 câu chuyện EVFTA [Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU] sẽ thành hiện thực như CPTPP. Tuy đó là hai đòn bẩy thương mại quan trọng nhất đối với Việt Nam, nhưng xét cho cùng, nếu không cải cách thể chế để phát huy nội lực, thì trông chờ vào các nước …