Trang Đầu » Chủ đề

Ngủ gật tronng phiên họp Liên hợp quốc


[1/10/2018]

Thường Sơn
Chính Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ đã phải nêu ra đề xuất đó với họ…
VOV – Đài Tiếng nói Việt Nam và bị xem là một trong những ‘con vẹt’ của Đảng Cộng sản Việt Nam – vừa giật tít chói lọi: “Việt Nam đã sẵn sàng ngồi vào ghế HĐBA Liên Hợp Quốc”.
Nhưng một tờ báo in của Đức lại vừa rút tít : “Trong khi đoàn của Thụy Sĩ rất vui vẻ thì Việt Nam đi ngủ“.
Và một tờ báo của Algerie đưa tin: “Cán bộ …