Trang Đầu » Chủ đề

Người Bảo vệ Nhân quyền


[4/10/2019]

Vũ Quốc Ngữ
Thông cáo báo chí của Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD)
Hà Nội, ngày 01/10/2019
Theo thống kê mới nhất của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, chế độ độc tài cộng sản Việt Nam đang giam giữ 233 tù nhân lương tâm bên cạnh việc quản chế tại gia nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy vì cô đang nuôi con nhỏ. Việt Nam vẫn là quốc gia đứng thứ 2 về số lượng tù nhân lương tâm ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar.

Con số trên …