Trang Đầu » Chủ đề

Người lính VNCH


[6/08/2018]

“Tôi là kẻ sống sót sau một cuộc chiến tranh dài hơn trí nhớ”
                                                                Phan Nhật Nam
Ngô Thế Vinh

Hình 1: tới thăm Phan Nhật Nam 21.07.2017, đi tìm những vật chứng.
[tư liệu Ngô Thế Vinh]
TIỂU SỬ
Phan Nhật Nam cũng là bút hiệu, Rốc là tên gọi ở nhà; sinh ngày 9/9/1943, tại Phú Cát, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế; nhưng ngày ghi trên khai sinh 28/12/1942, chánh quán Nại Cửu, Triệu Phong, Quảng Trị.
1954-1960 tiểu học Mai Khôi Huế; Saint Joseph Đà Nẵng; trung học Phan …