Trang Đầu » Chủ đề

Người Việt bốn phương


[1/12/2019]

Nguyễn Việt Nam
Vừa ăn gà tây, vừa ‘tán’ chuyện quê nhà ở ngày Lễ Tạ ơn – Thanksgiving Day trên xứ người.
Tục ngữ Việt Nam có câu “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”, nên các thế hệ người Việt Nam tha hương không chỉ tổ chức các bữa ăn mừng Lễ Tạ ơn trong gia đình, mà còn cùng với các đoàn thể thiện nguyện tại địa phương tổ chức các bữa ăn dành cho những người vô gia cư sống lang thang không nhà không cửa (Homeless).
Trong …