Trang Đầu » Chủ đề

Người Việt ở nước ngoài


[26/10/2019]

Hà Ánh

Chúc mừng Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, niềm vinh dự của người dân Việt khắp bốn phương, người bạn trung thực mà nhiều anh chị em BVN từng có mối thân tình từ nhiều năm nay.
Bauxite Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (65 tuổi) là người gốc Việt đầu tiên trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Úc bởi những đóng góp xuất sắc của ông cho y học, đặc biệt là lĩnh vực loãng xương.

GS Nguyễn Văn Tuấn (trái)
Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Thông tin từ Trường …