Trang Đầu » Chủ đề

nguỵ quân nguỵ quyền


[12/11/2018]

Nguyễn Hoàng Dân (Danlambao)

Ngày 10/8/2018 thông tín viên Stephanie Nebehay của Reuters loan tải bản tin ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho hay đã nhận được nhiều báo cáo khả tín về việc có khoảng 1 triệu người thuộc sắc dân Duy Ngô Nhĩ (Uighur) ở Tân Cương (Xinjiang), hiện đang bị chính quyền Trung Cộng giam cầm vào nhiều nơi giống như trại tập trung khổng lồ bí mật. Nữ luật sư Gay McDougall, ủy viên thuộc Ủy ban Bài trừ nạn Phân biệt Chủng tộc của …