Trang Đầu » Chủ đề

Nguyễn Đình Cống


[12/05/2019]

Nguyễn Đình Cống
Ngày 9/5/2019, trang Viet-Studies đăng bài của Thanh Loan, đầu đề : Niềm tin, lý tưởng- giá trị cốt lõi của người Việt Nam hôm nay. Bài báo liên quan đến vấn đề quan trọng và cấp thiết của xã hội. Nội dung tóm lược như sau :
Mục 1-. Niềm tin, lý tưởng – giá trị cốt lõi. Trình bày vài nhận thức chung chung, ban đầu nói về niềm tin giữa các con người, cuối đoạn đề cập đến niềm tin vào Đảng, vào Bác Hồ. …


[18/07/2018]

Nguyễn Đình Cống
Đó là việc liên quan đến ông khi Bộ TTTT phạt Báo Tuổi Trẻ Online 220 triệu đồng và đình bản 3 tháng vì hai lỗi, trong đó có lỗi ngày 19/6/2018 đăng tin: “Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói rằng ông đồng tình với cử tri cần có luật biểu tình và hứa báo cáo với Quốc hội về nội dung này”. Tin trên đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Lý do xử phạt là: báo Tuổi Trẻ Online đã thông tin sai sự thật gây …