Trang Đầu » Chủ đề

Nguyễn Đức Chung


[18/11/2019]

Nguyễn Ngọc Chu
Chiều ngày 15/11/2019, sau khi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND TP tại địa bàn quận Hoàn kiếm, ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trả lời báo chí.
KHẲNG ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI
Sau đây là những điều ông Nguyễn Đức Chung đã khẳng định (tuoitre.vn, 15/11/2019):
1. Thành phố không bao giờ bù giá cho nước mặt sông Đuống;
2. Công ty Nước sạch Hà Nội mua nước nhà máy nước sông Đuống với giá …