Trang Đầu » Chủ đề

Nguyễn Khắc Mai


[26/12/2019]

RFA Tiếng Việt

Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP
Tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hôm 23/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam đưa ra cảnh báo rằng kể từ sang năm 2020 mạng xã hội tiếp tục bị sử dụng bởi giới mà những vị phụ trách tư tưởng – văn hóa của Hà Nội gọi là ‘thế lực thù địch’. Mục tiêu cũng được …