Trang Đầu » Chủ đề

Nguyễn Tấn Dũng


[6/08/2018]

Lưu Trọng Văn
Gã bảo, trước khi rời Ba Lan qua Áo gã muốn ra ngoại ô Warszawa. Vân Anh cháu nội của nhà cách mạng Tôn Quang Phiệt cười rõ tươi rồi lái xe chở gã đi.
Những con đường xuyên rừng tuyệt đẹp. Vân Anh bảo, ở Ba Lan này bộ luật được thực hiên nghiêm nhất là Luật bảo vệ cây. Chặt cây là tội ác.
Gã độp hỏi: nghe nói Đảng đối lập lớn nhất Ba Lan mời Vân Anh ra tranh cử Hội đồng địa phương à?
Vân Anh …