Trang Đầu » Chủ đề

Nguyễn Thiện Nhân


[22/09/2018]

Nguyễn Nguyên Bình
Thưa ông,
Cực chẳng đã mới phải gửi tới ông theo cách này. Bởi vì những người dân như tôi bây giờ không còn cách nào khác để thưa bất cứ chuyện gì với các ông bà lãnh đạo nữa rồi. Gửi đường bưu điện có ghi địa chỉ nhà riêng hẳn hoi, chắc chắn thư cũng chẳng đến tận tay được vì lý do “bảo đảm an ninh” mà. Tôi nói điều này là có căn cứ.
Một là, ông P, đảng viên, lại là cháu ruột một ông …