Trang Đầu » Chủ đề

Nguyễn Thượng Long


[13/01/2019]

Nguyễn Thượng Long
[Tiếp theo Phần 1: Thiên đường… mù mịt]
Hơn 50 năm trước, ở tuổi hoa niên, tôi đã từng mê mẩn trước những trang hồi ký có tên “Bất khuất” viết về những hoạt động của ông Nguyễn Đức Thuận, một TW Uỷ viên ĐCS Việt Nam được Đảng chủ động cài lại miền Nam để chuẩn bị cho những bước phát triển mới của chính trường Miền Nam sau Hiệp định Giơ ne vơ 1954. Cuốn sách đó do tác giả Trần Đĩnh viết, xuất hiện vào …


[8/01/2019]

Nguyễn Thượng Long

BUỔI SÁNG ĐỊNH MỆNH…

Tôi được đưa lên tầng 2 của trụ sở Công an phường, đó là một hội trường nhỏ, trên tường là những khẩu hiệu hết sức đại ngôn nhắc nhở đến phẩm hạnh và nhiệm vụ của người Công an nhân dân khi thực thi công vụ. Trong giây phút còn tự do hiếm hoi trước khi bị tịch thu điện thoại, tôi đã kịp gửi tới nhà giáo Vi Đức Hồi ở Lạng Sơn mẩu tin: “Tôi đã bị bắt ở Thị …