Trang Đầu » Chủ đề

Nguyễn Trọng Vĩnh


[19/10/2019]

Nguyễn Trọng Vĩnh
 

Đôi lời: Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, năm nay đã 104 tuổi, Lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên BCHTW ĐCSVN, nguyên Đại sứ VN tại TQ (3 nhiệm kỳ).

Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông vẫn rất quan tâm và hết sức lo lắng về tình hình đất nước, từng có nhiều bài viết, thư ngỏ đóng góp.

Bài viết này được ông đọc cho con gái là bà Nguyễn Nguyên Bình, …