Trang Đầu » Chủ đề

Nha thầu Trung Cộng


[7/04/2019]

Trần Anh Sơn
Ngày ấy cách đây trên 20 năm, tôi được chứng kiến bài học hết sức có ý nghĩa đối với Hiệp hội Xây dựng và Cung ứng vật liệu tại Ba Lan, xin được kể lại để chúng ta có bài học ứng phó với nhà thầu Trung Quốc trong tham gia dự án làm đường Cao tốc Bắc – Nam sắp tới và còn nhiều dự án khác.
Hồi ấy đất nước Ba Lan mở cửa hội nhập Quốc tế cũng như Việt Nam bây giờ, đã mở …