Trang Đầu » Chủ đề

Nhà xuất bản Tự do


[30/11/2019]

VOA Tiếng Việt

Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Tự do. Photo NXB Tự do.
Chính quyền Việt Nam phải chấm dứt ngay cuộc trấn áp đang gia tăng đối với một nhà xuất bản độc lập, hai tổ chức Human Rights Watch và Ân xá Quốc tế nói trong tuyên bố chung của họ hôm 27/11.
Theo tuyên bố, từ đầu tháng 10, cảnh sát Việt Nam đã sách nhiễu và đe dọa hàng chục người có liên quan đến Nhà xuất bản Tự do – một nhà xuất bản độc …