Trang Đầu » Chủ đề

nhiệt điện than


[25/01/2019]

Nguyễn Ngọc Chu
Báo Dân trí hôm nay đưa tin: “Trung Quốc đổ hàng tỷ đô vào nhiệt điện than Việt Nam”. Trung Quốc chi 35,9 tỷ đô la đầu tư nhiệt điện than vào 27 nước. Toàn là nước nghèo. Việt Nam là quốc gia đứng thứ nhì. Bangladesh chiếm vị trí thứ nhất với 7 tỷ USD (Dân trí, 23/01/2019).
6 TAI VẠ LỚN TỪ NHIỆT ĐIỆN THAN TRUNG QUỐC
1. Ô NHIỄM
Vì nhiệt điện than là thứ năng lượng ô nhiễm. Công nghệ nhiệt điện than của Trung Quốc lại …


[16/01/2019]

Tô Văn Trường
Do nhiều nguyên nhân, trong giai đoạn ngắn hạn nhiệt điện vẫn đóng góp vai trò quan trọng trong bài toán an ninh năng lượng quốc gia. Vấn đề hiện nay là phải làm cái gì, làm như thế nào để giải quyết vấn nạn chất thải xỉ than và tro bay đang ứ đọng trên cả nước làm đau đầu các nhà quản lý điều hành ở trung ương và các địa phương.
Và điều quan trọng hơn theo kinh nghiệm của các nước là làm thế …