Trang Đầu » Chủ đề

Nho giáo


[3/10/2019]

Mai Vũ Phạm

Khối “Trí thức Việt Nam” giương ảnh Hồ Chí Minh diễu hành tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/2015. Ảnh: most.gov.vn.
Trong bài này, người viết sẽ đưa ra dẫn chứng để lập luận rằng sự ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo đã tạo ra các rào cản làm trì trệ tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Muốn lập luận Nho giáo không chống dân chủ, thì phải chứng minh được(1) các học thuyết Nho giáo giúp ích cho tiến trình vận động và thiết lập dân chủ, …