Trang Đầu » Chủ đề

Nợ Trung Quốc


[29/11/2018]

Phương Thơ

Đau xót nhất là Việt Nam đang có nguy cơ mất nước vì dính bẫy nợ của Trung Quốc. Mà sự thể này ít ở đâu được đề cập rõ ràng, có sức thuyết phục như bài viết của tác giả Phương Thơ đưới đây. Nhiều người dân Việt Nam đến giờ này vẫn đang say với ‘chiến công’ chống tham nhũng kiểu của ông Trọng lắm. Còn có người tỉnh táo hơn, cũng đã nhận ra việc chống tham nhũng đó chỉ là chiêu loại bỏ phe đối …


[24/08/2018]

Kính Hòa (RFA)

Biểu tình phản đối Dự luật ba đặc khu. 10/6/2018.
Việc Malaysia quyết định hủy hai đại dự án có vay tiền Trung Quốc là tin mới nhất về những nguy hại đối với các quốc gia phải mang nợ Trung Quốc.
Trường hợp thảm hại nhất là Sri Lanka phải giao cảng nước sâu cho Trung Quốc để gán nợ.
Còn Việt Nam thì sao?
Một cơ quan của Chính phủ Việt Nam là Bộ kế hoạch và Đầu tư cũng đã ra tuyên bố chính thức, cảnh báo những bất …