Trang Đầu » Chủ đề

Nợ Trung Quốc


[24/08/2018]

Kính Hòa (RFA)

Biểu tình phản đối Dự luật ba đặc khu. 10/6/2018.
Việc Malaysia quyết định hủy hai đại dự án có vay tiền Trung Quốc là tin mới nhất về những nguy hại đối với các quốc gia phải mang nợ Trung Quốc.
Trường hợp thảm hại nhất là Sri Lanka phải giao cảng nước sâu cho Trung Quốc để gán nợ.
Còn Việt Nam thì sao?
Một cơ quan của Chính phủ Việt Nam là Bộ kế hoạch và Đầu tư cũng đã ra tuyên bố chính thức, cảnh báo những bất …