Trang Đầu » Chủ đề

Nội tình Đảng CSVN


[10/10/2019]

Nguyễn Đình Cống
Kính thưa các vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN,
Các vị đang họp  Hội nghị 11 để bàn nhiều việc quan trọng. Vậy xin hỏi, các vị có biết không việc Trung Quốc đem tàu khảo sát và vài chục tàu chiến vào quần thảo ở Bãi Tư Chính và rất gần bờ biển VN liên tiếp trong 3 tháng nay? Các vị có cho rằng đây là việc quan trọng, liên quan đến vận mệnh đát nước không?
Theo chương trình dự kiến, HN 11 không …