Category Archives: Nông nghiệp Việt Nam

Thấy gì qua vụ ông Phúc đối thoại với nông dân

Trân Văn Lẽ nào Thủ tướng – nhân vật đứng đầu một chính phủ – không biết phải làm thế nào để tránh: Giá thành sản phẩm cao trong khi đã hội nhập, sản phẩm nông nghiệp ngoại quốc đang … Continue reading

Posted in Nông nghiệp Việt Nam, Đảng với dân | Leave a comment

Một nghị định, 60 triệu nông dân

Mai Quốc Ân Nghị định 109/2010 về xuất khẩu lúa gạo đã được áp dụng 8 năm nay nhưng 60 triệu nông dân lẫn hàng nghìn doanh nghiệp lúa gạo (không phải sân sau) đều than trời. Để trở thành … Continue reading

Posted in Nông nghiệp Việt Nam, Nông Thôn | Leave a comment