Trang Đầu » Chủ đề

Nước biển dâng


[2/11/2019]

Bài 1: Miền Nam Việt Nam chìm dưới nước trước 2050
Từ Thức (tuthuc-paris-blog.com)
Miền Nam Việt Nam có thể chìm dưới mặt biển trong 30 năm tới, hậu quả của thay đổi khí hậu.
Gần một phần tư dân số Việt Nam hiện đang sống trong những vùng sẽ bị chìm ngập, theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Hoa Kỳ.
Theo New York Times, ngày 29/10, những cuộc nghiên cứu mới nhất của Climate Central, một tổ chức khoa học tại New Jersey, số nạn nhân của hiện …