Trang Đầu » Chủ đề

Ô nhiễm


[22/03/2019]

Trung Khang, RFA

Ngày Nước Thế giới 2019 – Photo courtesy of unwater.org
“Nước cho tất cả – Không để ai bị bỏ lại phía sau” là chủ đề của Ngày Nước Thế giới 2019. Thực tế tại Việt Nam như thế nào?
Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm nay nhằm hướng đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch của cộng đồng nhằm thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 6 về Nước sạch và vệ sinh, theo đó đảm bảo sự sẵn có, …


[30/01/2019]

Quốc Ấn Mai

(Cafe đắng đầu tuần)
Tôi đã có trong tay kết quả kiểm định đồng vị phóng xạ, kết quả thôi nhiễm từ mẫu tro xỉ Vĩnh Tân đem đi làm gạch không nung. Kết quả là có đồng vị phóng xạ nhưng trong mức an toàn, thôi nhiễm cũng ở mức an toàn. Các mẫu này căn cứ vào tiêu chuẩn của Úc.
Thật là một tin vui?
Đúng mà cũng không đúng!
Vui là vì vượt qua nghĩa là có cơ sở để làm gạch từ tro xỉ để xuất khẩu. …


[13/11/2018]

FB Mai Quốc Ấn
Tôi viết khá nhiều bài về phương pháp giải quyết tro xỉ kiểu san lấp của các bộ ngành sẽ gây hại cho môi trường. Về mặt nguyên tắc, tất cả các văn bản cho phép san lấp đều là văn bản dưới luật nên việc san lấp được tiến hành bất kỳ đâu tại Việt Nam đều có thể lập biên bản hành chính. Nếu sau vài năm mà lấy mẫu phát hiện gây nguy hại hoàn toàn có thể khởi tố.
Tuy nhiên, vẫn có giải …