Trang Đầu » Chủ đề

Phụ nữ


Phận đời phụ nữ Việt lấy ‘chui’ chồng Trung Quốc

VNN - [27/01/2010]

Gần đây một số phóng viên tờ “Tân khoái báo”(CHND Trung Hoa) đã tới Thanh Viễn, Quảng Đông điều tra, phát hiện thấy một số vùng núi xa xôi hẻo lánh thuộc thành phố này có khá nhiều phụ nữ Việt Nam di dân tới ở.