Trang Đầu » Chủ đề

Pháp Luân Công


[4/01/2020]

Hương Thảo biên tập theo Epoch Time
Gần như bất cứ nơi nào đoàn nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun) đến, họ đều gặp phải những can nhiễu không ngừng nghỉ của chính quyền Trung Quốc cản trở các buổi biểu diễn của đoàn.

Các vũ công của đoàn nghệ thuật Shen Yun trong một cảnh múa (ảnh: © 2016 Shen Yun Performing Arts).
Trong 13 năm, công ty múa cổ điển Trung Quốc Shen Yun đã đi khắp thế giới để biểu diễn những tiết mục mang thông điệp thiện lành …


[15/11/2018]

RFA

Người Việt Nam thực tập Pháp Luân Công vào buổi sáng tại Hà Nội. Ảnh minh họa chụp trước đây.
Vừa qua, Cục Tuyên huấn thuộc Tổng cục Chính trị Việt Nam, vừa đưa ra một văn bản chỉ đạo các phòng ban về việc theo dõi, kiểm soát, hạn chế hoạt của Pháp Luân Công. “Những văn bản gây nên sự sách nhiễu”
Văn bản của Cục Tuyên huấn thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc Phòng Việt Nam đề ngày 23 tháng 8 năm 2018, do Thiếu tướng Nguyễn …