Trang Đầu » Chủ đề

Pháp Luân Công


[15/11/2018]

RFA

Người Việt Nam thực tập Pháp Luân Công vào buổi sáng tại Hà Nội. Ảnh minh họa chụp trước đây.
Vừa qua, Cục Tuyên huấn thuộc Tổng cục Chính trị Việt Nam, vừa đưa ra một văn bản chỉ đạo các phòng ban về việc theo dõi, kiểm soát, hạn chế hoạt của Pháp Luân Công. “Những văn bản gây nên sự sách nhiễu”
Văn bản của Cục Tuyên huấn thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc Phòng Việt Nam đề ngày 23 tháng 8 năm 2018, do Thiếu tướng Nguyễn …