Trang Đầu » Chủ đề

Phật giáo và Nhóm lợi ích


[27/02/2019]

Ben Ngô / BBC Tiếng Việt

Ảnh: FB CHÙA TAM CHÚC – Báo Việt Nam cho hay chùa Tam Chúc ở Hà Nam đã mở cửa đón khách đến viếng trong dịp Tết Kỷ Hợi dù chùa này vẫn chưa khánh thành
Gần đây xuất hiện một số ý kiến ở Việt Nam cho rằng có hiện tượng xây quá nhiều chùa to, công trình tâm linh kết hợp du lịch.
Hiện tượng này nên được nhìn nhận ra sao?
Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam hiện có khoảng 18 nghìn …