Trang Đầu » Chủ đề

Phật giáo và Nhóm lợi ích


[25/03/2019]

Hoàng Hưng
Những vụ “Cúng sao giải hạn” hằng năm làm tắc đường Hà Nội của chùa Phúc Khánh, rồi “trả nghiệp theo giá ra của Vong” ở chùa Ba Vàng quá trắng trợn phản Phật pháp gần đây, cùng với hội chứng start-up đua nhau xây chùa to để buôn thần bán thánh, chỉ là bước “cái u” biến thành “ung thư” của tình hình Phật giáo nước nhà.

Chùa Ba Vàng. Nguồn: Journey Vietnam
“Cái u” đã được cảnh báo từ lâu, bởi không ít thiện trí thức. Ngay ít lâu …


[27/02/2019]

Ben Ngô / BBC Tiếng Việt

Ảnh: FB CHÙA TAM CHÚC – Báo Việt Nam cho hay chùa Tam Chúc ở Hà Nam đã mở cửa đón khách đến viếng trong dịp Tết Kỷ Hợi dù chùa này vẫn chưa khánh thành
Gần đây xuất hiện một số ý kiến ở Việt Nam cho rằng có hiện tượng xây quá nhiều chùa to, công trình tâm linh kết hợp du lịch.
Hiện tượng này nên được nhìn nhận ra sao?
Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam hiện có khoảng 18 nghìn …