Trang Đầu » Chủ đề

phát ngôn quan chức


[6/12/2018]

Nguyễn Ngọc Chu

Gửi ông Thiếu tướng Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Khi ông là ông chủ của Viettel, có điều kiện và cơ hội để móc túi hàng triệu, triệu thuê bao trên cả nước, có tiền để "bài binh bố trận", cướp đất của dân Đồng Tâm… thì tôi dẫu ghê tởm và khinh bỉ, song vẫn coi ông là người có tài, nhờ phước báo từ kiếp trước nên ông mới được như vậy. Mọi chuyện nhân quả tính sau, …