Trang Đầu » Chủ đề

Phát xít


[23/08/2019]

Nguyễn Ngọc Chu

Họ quên mất một điều giản đơn, rằng kẻ đã vượt qua biên giới để liên kết nhằm giành quyền lực trong nước, thì tất sẽ vượt qua biên giới để giành quyền lực ngoài quốc gia của mình.
KHÔNG CHỈ MÌNH ÔNG DUTERTE NGẬM BỒ HÒN LÀM NGỌT
1. Ông Duterte tổng thống Philippines đang ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi mới lên nhận chức, ông Duterte ảo tưởng ông là người gốc Hoa, nên Tập Cận Bình vì dòng máu Hoa mà nương tay.

Xuất phát từ đó, …