Trang Đầu » Chủ đề

Phe thân Tàu


[7/10/2018]

Thảo Vy – Nam Phương 

Ai đã đến Hải Phòng mấy năm sau thời “Đổi mới”, thì có thể nghe người dân Hải Phòng hài hước “Có ai đi thành phố Hạ Long thì phải qua “thị xã Hải Phòng” nhé”. Thời đó, Hải Phòng không may vớ phải mấy ông lãnh đạo già nua bảo thủ (lúc đó ông Đoàn Duy Thành đã rời Hải Phòng, lên Trung ương), đã không tiếp thu nổi tinh thần Đổi mới để năng động làm ăn, nên đã tụt hậu …