Trang Đầu » Chủ đề

Phong trào Dân chủ


[22/06/2019]

Mẹ Nấm (Danlambao)

Những hình ảnh biểu tình từ Hong Kong gây cảm hứng khắp nơi trên toàn thế giới. Nhìn từ bên ngoài vào, những người xuống đường dường như không cần có lãnh đạo. Họ phối hợp nhịp nhàng, hành động nhanh gọn và dứt khoát. Điều này khiến nhiều người cho rằng đây là cuộc biểu tình tự phát, không cần có tổ chức. Sự thật không phải như vậy!
Bất kỳ một phong trào nào được gây dựng nghiêm túc cũng cần phải có tổ chức, lên kế …


[1/01/2019]

Paulus Lê Sơn
Năm 2018 trôi qua gắn liền với biết bao biến cố bi thương của dân tộc Việt Nam. Phong trào đấu tranh dân chủ hóa cho Việt Nam tiếp tục bị đàn áp một cách khốc liệt, nhân quyền tiếp tục bị vi phạm trầm trọng với những cách thức tàn ác và tinh vi hơn từ phía nhà cầm quyền cộng sản.
Từ đầu năm 2018, diễn ra những vụ xử án nhắm vào các nhà hoạt động và đấu tranh mang tính thù hằn với những bản …


[28/12/2018]

Nguyễn Vũ Bình

Câu hỏi: Dân chủ cuội là gì? Tại sao lại có dân chủ cuội?
Trả lời: Dân chủ cuội là những người đấu tranh dân chủ nhưng có làm việc cho An ninh. Dân chủ cuội là sản phẩm của Nhà cầm quyền, hệ thống An ninh Việt Nam chủ động tạo ra để thực hiện những nhiệm vụ của an ninh.
Câu hỏi: Có thể xác định được ai là dân chủ cuội hay không?
Trả lời: Rất khó nếu không muốn nói là không thể. Vì những người dân …


[27/12/2018]

Nguyễn Vũ Bình

Câu hỏi: Phong trào Dân chủ có cần ranh giới, chiến tuyến không? Tại sao lại cần và cần để làm gì?
Trả lời: Phong trào Dân chủ cần ranh giới, chiến tuyến vì ba lý do:
Một là, Chiến tuyến xác định ranh giới giữa Phong trào Dân chủ và đối tượng đấu tranh của phong trào dân chủ. Đối tượng đấu tranh của Phong trào Dân chủ là Đảng Cộng sản, tổ chức áp đặt, thực hiện và duy trì chế độ độc tài toàn trị cộng sản. …