Trang Đầu » Chủ đề

Phùng Liên Đoàn


[4/09/2019]

NĂM THỨ 9 (2019-2020)

Quỹ Khuyến Học Việt-Mỹ (VASF)

&
Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)

Email: dlp.vasfcesr2@gmail.com; ptbs5888@gmail.com; ricknphung@gmail.com
___________________________
 
Thư loan báo về chương trình
“Thách đố – Cộng hưởng”
Năm thứ 9 của VASFCESR
 
Ngày 31 tháng 8, 2019
Thưa quí vị làm việc thiện nguyện dân sự:

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF-Vietnamese American Scholarship Fund) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance) là hai tổ chức thiện nguyện nhỏ do một gia đình người Mỹ gốc Việt quyết tâm dùng tiền để dành của mình …