Trang Đầu » Chủ đề

Quan chức cộng sản


[3/04/2019]

Hương Quỳnh

 Liêm sỉ!
“Muốn làm lãnh đạo trước hết khoan nói đến lý tưởng mà phải giữ liêm sỉ cá nhân. Không giữ được liêm sỉ cá nhân thì không lãnh đạo được ai cả”.
Không phải gã nói.
“Trong lịch sử, có bao nhiêu bậc tiên hiền, sĩ phu đã treo ấn từ quan. Với họ, quan tước là phù vân, danh tiếng như nước chảy, chức vụ như áo mặc, nhẹ nhàng lắm.
Bây giờ hiếm hoi có chuyện từ chức, vì sao? Vì xưa, những người làm quan được đào tạo, …


[27/01/2019]

Thường Sơn
Vào những ngày đầu năm 2019, trong bầu không khí ‘đồng bào đồng chí cả nước nô nức đón tết nguyên đán’, có hai cái tên bị ‘lên thớt’ trong chính trường và thương trường Việt Nam: Bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh và Lê Phước Vũ – Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen và là người anh cột chèo với Trần Tuấn Anh./p