Trang Đầu » Chủ đề

Quan hệ chiến lược Mỹ – Trung


[4/08/2018]

Nguyễn Xuân Hưng
Mỹ Trung cưa xẻ 5
Bạn và thù
Diễn biến tình hình thế giới cho thấy những nhận định của tôi trong loạt bài này, từ trước, là đang dần dần thấy đúng rõ ràng hơn.
TQ bị đòn thương mại, chạy sang châu Âu gạ cùng chống Mỹ, không thể được. Vì cuộc chiến này không thuần túy thương mại. Trăm (Trump) có cáu gắt với NATO thì cũng chỉ là mắng yêu trong nhà. Nước Mỹ vẫn bảo vệ châu Âu bằng súng đạn, in tiền Euro cho …