Trang Đầu » Chủ đề

Quan hệ chiến lược Mỹ – Trung


[20/10/2018]

Đặng Sơn Duân biên dịch
Cám ơn Ken (Kenneth R. Weinstein, Chủ tịch Viện Hudson – ND) vì lời giới thiệu hào phóng đó. Xin chào các thành viên ban trị sự, Tiến sĩ Michael Pillsbury, các vị khách quý, và toàn thể mọi người, những người, đúng với sứ mệnh của mình, “nghĩ về tương lại theo những cách không bình thường” – thật vinh dự khi được quay trở lại Viện Hudson.
Trong hơn một nửa thế kỷ, Viện này đã tận tụy “thúc đẩy an ninh, thịnh vượng, và …


[4/08/2018]

Nguyễn Xuân Hưng
Mỹ Trung cưa xẻ 5
Bạn và thù
Diễn biến tình hình thế giới cho thấy những nhận định của tôi trong loạt bài này, từ trước, là đang dần dần thấy đúng rõ ràng hơn.
TQ bị đòn thương mại, chạy sang châu Âu gạ cùng chống Mỹ, không thể được. Vì cuộc chiến này không thuần túy thương mại. Trăm (Trump) có cáu gắt với NATO thì cũng chỉ là mắng yêu trong nhà. Nước Mỹ vẫn bảo vệ châu Âu bằng súng đạn, in tiền Euro cho …