Trang Đầu » Chủ đề

Quan hệ hai đảng


[5/10/2019]

Nguyễn Ngọc Chu

Ngày 2-5-2014, giàn khoan HD981 của Tàu Cộng ngang nhiên xông vào hoạt động trong lãnh hải Việt Nam, tất cả con dân nước Việt không ai bảo ai đều cảm thấy tim gan nhức nhối. Hưởng ứng tấm lòng sục sôi của cả nước, một buổi sáng, anh em XHDS Hà Nội lập tức kéo đến Vườn hoa Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm biểu tình chống quân Trung Quốc xâm lược. Khi đến nơi bỗng thấy vòng trong sát tượng đài bụi bay mù trời, nhìn …