Trang Đầu » Chủ đề

Quan hệ Mỹ – Việt


[7/04/2019]

Phạm Chí Dũng

Kể từ năm 1975, chưa bao giờ Mỹ và Việt Nam lại sát gần với quan hệ đối tác chiến lược như vào lúc này – cái lúc mà giới chóp bu Việt Nam dường như đã chuyển từ sáo ngữ cửa miệng ‘lợi ích tương đồng’ với Bắc Kinh sang những gì cần có để một liên minh quân sự Việt – Mỹ trong tương lai gần có thể đánh bật Trung Quốc khỏi Biển Đông.
Tín hiệu từ một cuộc hội thảo
Ngày 3/4/2019, một số quan chức …