Trang Đầu » Chủ đề

Quan hệ Mỹ – Việt


[30/04/2019]

Trần Đình Thu

Điều ta có thể khẳng định là hiện nay, Trung Cộng bị Mỹ ra đòn tơi tả đang xính vính về kinh tế và chính trị, không dám thị uy bắt nạt các nước yếu!

Đây chính là lúc phải chọn lựa để thoát gọng kèm! Cơ hội trăm năm là đây! Không làm gì mới đáng ngạc nhiên. Bất cứ ai trong tay nắm quyền là phải tìm cách di chuyển chút đỉnh chính sách. Đây là điều tất yếu …


[7/04/2019]

Phạm Chí Dũng

Kể từ năm 1975, chưa bao giờ Mỹ và Việt Nam lại sát gần với quan hệ đối tác chiến lược như vào lúc này – cái lúc mà giới chóp bu Việt Nam dường như đã chuyển từ sáo ngữ cửa miệng ‘lợi ích tương đồng’ với Bắc Kinh sang những gì cần có để một liên minh quân sự Việt – Mỹ trong tương lai gần có thể đánh bật Trung Quốc khỏi Biển Đông.
Tín hiệu từ một cuộc hội thảo
Ngày 3/4/2019, một số quan chức …