Trang Đầu » Chủ đề

Quốc hội Âu Châu


[17/01/2020]

LM. Paul Lộc

ĐSQ Mỹ vừa gọi cho tôi, tôi đã lên án hành vi đàn áp của chính quyền đối với người dân Đồng Tâm.
          
Và thông báo cho ĐSQ mỹ biết về việc công an kiểm soát quyền đi lại của tôi và sử dụng truyền hình VTV để quy chụp cho tôi và cô Nguyễn Thúy Hạnh chống chính quyền qua vụ Đồng Tâm. trong khi chúng tôi chỉ cố gắng đưa sự thật ở ĐT.
             Tôi cũng cho ĐSQ biết rằng tôi sẽ tiếp tục đưa …