Trang Đầu » Chủ đề

Quốc hội châu Âu


[28/11/2019]

Chi Mai
Nhà báo David Hutt của Asia Times mỉa mai nói rằng, con số tù chính trị theo số liệu của Tổ chức theo dõi Nhân quyền đã lên tới hơn 130 và giờ đây lại tăng thêm một người nữa nhờ việc bắt giam nhà báo Phạm Chí Dũng, Tiến sỹ kinh tế, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và người điều hành trang tin Việt Nam Thời báo (www.Vietnamthoibao.org.)
Ông Phạm Chí Dũng đã bị bắt ngày 21 tháng 11 năm 2019 và bị khởi tố …