Trang Đầu » Chủ đề

Quốc khánh trong nỗi sợ lòng dân


[4/09/2018]

Nguyễn Tường Thụy

Theo tác giả bài viết, tình hình trong mấy ngày vừa qua chỉ là sự căng thẳng giữa hai phía: một bên là người dân muốn diễn ra biểu tình để tỏ thái độ bất mãn với hiện tình đất nước, với hệ thống cai trị hiện nay; một bên là lực lượng an ninh tay sai của nhà cầm quyền. Và với dây kẽm gai, với bắt bớ, với canh giữ ngặt nghèo những người được cho là “ngòi nổ”, bên phía nhà cầm quyền đã tạm …