Trang Đầu » Chủ đề

Quốc khánh và nỗi sợ lòng dân


[5/09/2018]

Thảo Vy

Lý giải một hiện tượng chính trị – xã hội ở Việt Nam hiện nay không thể là một việc dễ dàng, đơn giản. Ngay tác giả bài báo dưới đây cũng chỉ mới đặt ra được vài gợi ý. Và như Bauxite Việt Nam từng nhận định, sở dĩ ngày 2 tháng 9 vừa qua không có biểu tình là vì số đông còn nghi ngại nhiều điều về động cơ, mục đích, đối tượng kêu gọi và có thể không biểu tình vì chính nhân dân …