Trang Đầu » Chủ đề

Quy hoạch cán bộ


[13/11/2019]

Nguyễn Ngọc Chu

1. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học, dù là Tự nhiên hay Xã hội, đều phải là những nhà khoa học giỏi đứng đầu một hay nhiều ngành. Đó là những trí tuệ tạo nên những công trình khoa học giá trị manh tính mở đường cho những hướng nghiên cứu mới, hay phát minh ra những sáng chế đột phá, tạo nên những bước tiến dài cho kỹ thuật, công nghệ và sản xuất. Nhờ trí tuệ sáng láng mà họ trở thành thủ lĩnh xác …


[20/07/2019]

Nguyễn Ngọc Chu

Chapeau viết trong bài viết của Phạm Chí Dũng:
Từ ‘đồng cam cộng khổ’ đến ‘hốt cú chót’ đường sắt cao tốc $58
***
Có thể tìm không mấy khó khăn những hình ảnh sinh động về rất nhiều những chàng,  nàng, không phải là Donkixot mà là Xuân Tóc Đỏ của thời đại này, nhằm minh họa cho tiếng cười tiễn đưa quá khứ trong bài viết của nhà văn Phạm Đình Trọng đăng trong cùng cụm bài của ngày hôm nay (Xin xem đây).
Nhưng thôi, hãy chỉ lấy …