Trang Đầu » Chủ đề

Quy luật thị trường


[2/07/2018]

Xin được gửi đến bạn đọc xa gần hai youtube về hai cuộc đàm đạo gần đây giữa ông Đinh Quang Anh Thái, TBT Tạp chí Người Việt và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa để chúng ta cùng nhau ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm về con đường tất yếu mà một thể chế cộng sản trước sau thế nào cũng đặt chân lên, và sẽ đi cho đến tận điểm mút – tức là VỰC THẲM, kể cả Đảng CS Tàu, cho dù con sói Tập Cận Bình …