Trang Đầu » Chủ đề

Quyền lực đảng


[6/10/2019]

Nguyễn Đình Cống

Gần đây rộ lên nhiều bài tuyên truyền và ca ngợi QĐ số 205 QĐ/TƯ, ngày 23/9/2019, về Kiểm soát quyền lực và Chống chạy chức chạy quyền. Người ta tôn xưng nó như một thứ bảo bối để cho Đại hội Đảng các cấp chọn được cán bộ tinh hoa, loại được hết lũ cơ hội. Tôi đọc kỹ QĐ đó và thấy buồn cười, vì ngoài một vài ý răn đe và dọa dẫm ra, phần lớn còn lại là một tập hợp ngôn từ ba …


[29/09/2019]

Nguyễn Đình Cống
Trong khi chuẩn bị nhân sự cho ĐH XIII, BCT ĐCSVN ra thêm “Quyết định kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền” (VTV và các báo đưa tin ngày 24 và 25 tháng 9/ 2019) xin bình luận vài điều.
Trong nhận thức và tình cảm của con người, lòng trắc ẩn với những khổ ải, bất hạnh là điều quý báu. Đặc biệt phải biết thương xót và hết lòng giúp đỡ những kẻ đang chịu đựng một tai họa, một khó khăn nào đó. …